Verkopen van een woning

Het verkopen van een woning of ander object doet u niet iedere dag en in de regel gaat dit met emoties gepaard. Hoewel dit laatste bij onze advisering geen rol speelt, zijn wij ons er terdege van bewust dat u afscheid gaat nemen van een woning waar - normaal gesproken - jarenlang met veel plezier gewoond en geleefd is. Wij streven er dan ook naar dit aspect gedurende het verkooptraject niet uit het oog te verliezen.

Jarenlange expertise en kennis van de plaatselijke omstandigheden vormen voor ons de basis voor een no-nonsense-advies op maat. Zaken als marktsituatie, kadastrale gegevens, privaat- en publiekrechtelijke omstandigheden (zoals bijv. het bestemmingsplan) e.d. spelen hierbij uiteraard een rol en worden met u besproken, indien mogelijk in combinatie met een overzicht van min of meer vergelijkbare transacties. Makelaardij Meerman heeft ervoor gekozen om in principe uitsluitend een full-service-pakket aan te bieden, oftewel begeleiding gedurende het gehele verkooptraject. Dit houdt onder andere in dat van ieder object door een professionele fotograaf een reportage wordt gemaakt, welke vervolgens wordt verwerkt in een fraaie full-colour brochure waarin tevens (indien beschikbaar) o.a. de plattegronden van de woning worden opgenomen. Vanzelfsprekend is de brochure rechtstreeks via deze site te downloaden.

Is een gegadigde via: Funda (de meest bekeken huizensite van Nederland) - deze site - het "Te Koop" bord -  onze vitrine - een advertentie of op een andere wijze in uw woning geïnteresseerd geraakt en hij of zij wenst een bezichtiging dan zijn wij hierbij altijd aanwezig. Uiteraard vindt een bezichtiging ten allen tijde in overleg plaats. Tijdens de bezichtiging proberen wij een gegadigde op een duidelijke en eerlijke wijze te informeren over uw woning. Overigens zijn bezichtigingen in de avonduren of op zaterdag geen enkel probleem. Indien een gegadigde dermate geïnteresseerd is in uw woning dat hij of zij een bod uitbrengt wordt dit met u besproken en zullen wij u adviseren over de meest verstandige reactie. Dit kan een tegenvoorstel zijn, maar dit hoeft natuurlijk niet altijd het geval te zijn. Wanneer de onderhandelingen inderdaad mochten starten zijn niet uitsluitend de prijs maar ook eventuele ontbindende voorwaarden, opleveringsdatum, bankgarantie, bijzondere bepalingen e.d. zaken waar wij aandacht aan besteden.

Zodra de onderhandelingen zijn afgerond is het zaak het een en ander zo spoedig schriftelijk vast te leggen in een onderhandse koopakte (in de volksmond wel eens onterecht de "voorlopige" koopakte genoemd). Deze wordt door ons opgesteld, in concept aan beide partijen toegezonden en vervolgens (indien mogelijk) op ons kantoor of bij u thuis ondertekend.

De door alle partijen ondertekende koopakte wordt door ons aan de desbetreffende notaris toegezonden welke o.a. voor het opstellen van de akte van levering zal zorgdragen, doch hiermee zijn onze werkzaamheden niet ten einde. Qua termijnen van de ontbindende voorwaarde(n), bankgarantie/waarborgsom e.d. houden wij een vinger aan de pols en de akte van levering en uw afrekening worden door ons gecontroleerd.

Op de dag van oplevering lopen wij samen - u en de koper - voor een laatste inspectie door de woning en worden de meterstanden genoteerd.

Vervolgens wordt op het notariskantoor de akte van levering getekend en vindt de sleuteloverdracht plaats. Hiermee is de transactie een feit doch voor vragen achteraf kunt u vanzelfsprekend ook bij ons terecht.

Klik hier voor ons actuele woningaanbod

Copyright 2016 Makelaardij Meerman