Makelaardij Meerman wordt gevormd door Henk-Jan Meerman (beëdigd en gecertificeerd register-makelaar, lid NVM-vakgroep wonen ) en Miranda Meerman.

Het kantoor bestaat sinds 1970 en is nog steeds de vertrouwde naam voor verkoop en aankoop van met name woningen. Of het nu een woonboerderij in het buitengebied of een appartement in hartje stad betreft en ongeacht welke prijsklasse, bij ons bent u aan het juiste adres.

Wij hebben kwaliteit, persoonlijk contact, korte lijnen en klantgerichtheid hoog in het vaandel staan. Dit vormt samen met de jarenlange ervaring en het NVM-lidmaatschap de basis voor succesvolle dienstverlening.

Bent u op zoek naar een woonhuis, heeft u er één op het oog of overweegt u uw eigen woning te verkopen. Belt u dan gerust met ons kantoor voor een vrijblijvend gesprek.

Makelaardij Meerman
Usselerhofweg 1
7548 RZ Enschede-Usselo

T: 053 428 24 44
F: 053 428 29 25
E: info@makelaardij-meerman.nl



Makelaardij Meerman geeft geen garanties omtrent - en sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot - de juistheid en volledigheid van de informatie op deze site. De informatie kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door Makelaardij Meerman worden gewijzigd. Alle verstrekte informatie is geheel vrijblijvend.

Makelaardij Meerman is ingeschreven in het handelsregister van de KvK te Enschede onder nr: 06.06.76.75

Op al onze werkzaamheden, met uitzondering van die welke betrekking hebben op buiten Nederland gelegen onroerende zaken, zijn de "Algemene Consumentenvoorwaarden NVM" van toepassing, deze liggen op ons kantoor ter inzage en worden op verzoek kosteloos toegezonden. Door Makelaardij Meerman wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voorzover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.

Copyright 2016 Makelaardij Meerman