Houwbeekhof te Enschede

Houwbeekhof te Enschede

Vraagprijs € 315.000,-- von

Perceeloppervlakte
1265 m2
Ligging
In woonwijk

Algemeen

Bouwkavel van 1.265 m² op fraaie en rustige locatie in Villapark ”Het Brunink“ voor het bouwen van een volumineus landhuis met fraai uitzicht over het park en op loopafstand van de landgoederen “Smalenbroek” en “Groot Brunink”.

Uw bouwplan zal door de gemeente Enschede worden getoetst aan het bestemmingsplan en het voor dit onderdeel van de villawijk geldende beeldkwaliteitsplan. Het gehele plan is te vinden op de site van de gemeente Enschede (http://kavelaanbod.enschede.nl/algemeen/brunink/Cottontown/), maar voor de beeldvorming ontvangt u hierbij alvast een deel van de inhoud (Bron: Gemeente Enschede)

De wijk in zijn algemeenheid: Royaal wonen in authentieke ’Twentse Countryside’…
Het Brunink ligt in de uitlopers van het stuwwallencomplex aan de zuidzijde van de stad Enschede. Het gebied heeft dan ook alle kenmerken van het Twentse landschap met de essen, beeklopen en kleine bosschages. Op basis van deze landschappelijke kenmerken en de ruimtelijke uitgangspunten is het plan tot stand gekomen. Het totale gebied biedt ruimte aan ongeveer 175 vrijstaande woningen op ruime kavels variërend van 550 tot meer dan 4500 m2. Als particulier opdrachtgever krijgen de toekomstige bewoners een ruime mogelijkheid de villa’s in eigen beheer te ontwerpen en te realiseren.

Specifiek voor dit onderdeel van de wijk: Van kop koffie naar High Tea…
"Cottontown Cottages" is speciaal bedoeld als een heel exclusieve villawijk, geïnspireerd op de stijlvolle Engelse "Countryside. Met recht noemen wij dit dan ook geen villa’s, maar Cottontown Cottages. De Cottontown Cottages zijn onderverdeeld in twee unieke uitvoeringen: ‘Wonen op een erf’ en ‘Wonen aan de es’. In dit geval dus "Wonen op een erf".

Wonen op een erf: Sfeer. Uitgangspunt voor dit woonveld (5B) is de te handhaven bebouwing en de waardevolle bomen. Het betreft een woonveld met een agrarische historie.De bebouwing uit verschillende tijdsperioden, zowel de Twentse boerderij als modernere woningen gelegen aan een erf, zijn karakteristiek. Kenmerkend voor dit woonveld is dat de woonkavel geheel omsloten wordt door brede hagen als erfscheiding, waardoor het informele landelijke karakter
wordt benadrukt. De individuele woningen vormen luxe ingetogen villa’s met een grote mate van samenhang en kenmerken van het landelijk gebied, zoals eenvoudige hoofdvolumes, grote kappen en een lage goothoogte. De hoofd- en bijgebouwen vormen te samen een cluster van gebouwen. Behoud en versterking van deze kenmerken is  uitgangspunt bij de invulling van dit woonveld.

Richtlijnen hoofdgebouw:
- De gebouwen, hoofd– en bijgebouwen, moeten binnen het voor dit perceel vastgestelde bebouwingsvlak worden
  opgericht;
- De villa wordt gekenmerkt door een eenvoudig hoofdvolume, grote kappen en een lage goothoogte;
- De woningen zijn maximaal 2 bouwlagen hoog;
- De woningen hebben een goothoogte van maximaal 3,50 meter en een nokhoogte van maximaal 12,00 meter;
- Een kap is verplicht, de nokrichting is overeenkomstig de aangegeven richting op de afbeelding “bebouwingsvlak”;
- De woningen zijn voorzien van steile daken, bedekt met rode pannen en voorzien van witte windveren;
- De woningen zijn uitgevoerd in een gevelmateriaal met een natuurlijke donkere kleurstelling en witte kozijnen.
- De daken van vergunningsplichtige aan- en uitbouwen vormen een onderdeel van, maar zijn onderschikt aan het
  hoofdgebouw;

Richtlijnen bijgebouwen:
- De gebouwen, hoofd– en bijgebouwen, moeten binnen het voor dit perceel vastgestelde bebouwingsvlak worden
   opgericht;
- Bijgebouwen zijn toegestaan tot een maximum van 80 m2;
- Bij vrijstaande bijgebouwen zoals garages en carports is een kap verplicht in harmonie met het hoofdgebouw.
- De maximale goothoogte van de vrijstaande bijgebouwen bedraagt 2,50 meter en de maximale nokhoogte bedraagt
  6,00 meter.

Richtlijnen kavels:
- Het bebouwingspercentage per perceel is maximaal 25% tot een maximum van 300 m² inclusief bijgebouwen.
- De erven hebben een groene uitstraling, het verhard oppervlak is ondergeschikt;
- De erfscheiding moet een hoge (groene) esthetische kwaliteit hebben, rondom het gehele erf is een haag van
  haagbeuk verplicht. Aan de voorzijde, op de erfgrens tussen de woonkavel en het openbare gebied, wordt een
  gemengde haag door de Gemeente aangebracht;
- Het hemelwater van de bebouwing en verharding, dat niet op de eigen kavel opgevangen kan worden in bijvoorbeeld
  een zaksloot, dient bovengronds afgevoerd te worden naar een openbare zaksloot grenzend aan de achter-, voor- of \
  zijgrens van het perceel of op het perceel zelf;
- De bouwrijpe kavels mogen volgens de door de Gemeente bepaalde woonrijpe kavelpeilen opgehoogd worden.
- De kavels moeten plaats bieden aan autoparkeerplaatsen voor de bewoners (norm is 2 parkeerplaatsen per woning).

Vanuit Het Brunink is het vijftien minuten fietsen naar de binnenstad van Enschede. Met 150.000 inwoners is deze grootste stad van Oost-Nederland een regionaal trefpunt van activiteit. Zo vindt u er een levendige markt, het casino, De Bijenkorf en het Muziektheater. De binnenstad straalt allure uit, voor kunst- en cultuurliefhebbers is het aanbod verrassend groot. Aan het Van Heekplein kunt u gezellig winkelen en de Oude Markt met zijn terrasjes en eetcafés bruist als nooit tevoren. De veelsoortige faciliteiten voor recreatie en sport en een waaier aan zorg- en
onderwijsvoorzieningen passen bij een stad van dit formaat. Medisch Spectrum Twente, de Hogeschool en Universiteit Twente genieten landelijk aanzien.

ENSCHEDE, DE STAD MET KLEUR.
Ook als u van natuur houdt of graag een hengel uitgooit, hoeft u niet ver te zoeken. Fraaie fiets- en wandelroutes doorkruisen de wijde omgeving. Met steevast de binnenstad van Enschede als uitnodigend start- en eindpunt: een stad met kleur waar het goed vertoeven is.

U bent er zo!
Het Brunink bevindt zich aan de zuidkant van Enschede, op de overgang van stad en land. Dit exclusieve woondomein ligt als een langgerekte schil ten zuiden van de stadsrandzone. Deze strekt zich uit van de Buurserstraat in het oosten tot aan de Usselermarkeweg bij het sportpark en de wijk Helmerhoek in het westen. In het zuiden wordt het woongebied begrensd door de Groot Bruninkstraat. Ook grenst het aan de ecologische hoofdstructuur van landgoed Groot Brunink en de Bruninksbeek.

Er zijn goede verbindingen met het stadscentrum, met het buitengebied en met autowegen. De binnenstad is per auto bereikbaar via de Geessinkweg en de Buurserstraat, die ook aansluiting geeft op de A1. Voor langzaam verkeer zijn gescheiden fietsroutes gepland naar de stad. Aantrekkelijke fiets- en wandelroutes in de stadsrandzone verbinden Het Brunink met de zuidelijke stadswijken en met landgoed Groot Brunink. Binnen de woonvelden worden alleen autoluwe wegen aangelegd voor bestemmingsverkeer (30 km/h).
Enschede, de stad met kleur.

LET OP! De hiervoor omschreven bebouwingsvoorschriften (rechtstreeks afkomstig uit het Beeld-Kwaliteitsplan) zijn aan veranderingen onderhevig en wijken op sommige essentiële onderdelen (zoals o.a. de maximale hoogtes en oppervlaktes) af van het vigerend bestemmingsplan. Contact met de gemeente Enschede over de meest actuele voorschriften is dan ook noodzakelijk.

Reageer op dit pand| Bel ons 053-4282444 | Deel dit object : facebooktwitter

Copyright 2016 Makelaardij Meerman